Priemyselné chladenie

Atmosférické chladenie

chladiace veže otvorené
chladiace veže uzavreté s odparovacími kondenzátormi
hybridné chladiče a hybridné kondenzátory

Kompresorové chladiace jednotky s bezolejovými kompresormi Turbocor

vodou chladené
vzduchom chladené
s oddeleným kondenzátorom (split)
s oddeleným výparníkom (priama expanzia)

Kompresorové chladiace jednotky so skrutkovými kompresormi Bitzer

vodou chladené
vzduchom chladené
s oddeleným kondenzátorom (split)
s oddeleným výparníkom (priama expanzia)

Chillery

Freecoolingové systémy(kombinácia suchého chladiča a chilleru)

Distribútor

Sultrade
Parker

Základné parametre pre návrh vhodného chladiča:

prietok – Q
vstupná teplota –T1
výstupná teplota –T2
teplota vlhkého teplomera -Tv